İksa Sistemi

İksa sistemi; diyafram duvar, fore kazık, mini kazık, ankraj vb yapı elemanları kullanılarak gerek çevre yapıları ve üçüncü şahısları, gerekse inşaatta çalışan ekipleri koruma amacıyla yapılan, çoğunlukla geçici fonksiyonlu kazı çukuru destek sistemidir.

Zemin İyileştirme & Derin Temeller

Gevşek kum zeminlerde taşıma gücünü artırmak ve sıvılaşma potansiyelini azaltmak için, yumuşak kil zeminlerde ise genelde taşıma gücünü artırmak, konsolidasyon oturmalarını azaltmak veya sınırlandırmak için zemin iyileştirmesi ve derin temel uygulamaları yapılmaktadır.

Diyafram Duvarlar

Diyafram duvar; zeminde açılan hendeğe inşa edilmiş donatılı veya donatısız yerinde dökme beton duvarlardır. Özellikle yer altı su seviyesi altında yapılan kazılarda su geçirimsizliği sağladığı için tercih edilen bu sistem olmakla beraber kuru ortamlarda da kullanılmaktadır.

Geçirimsizlik Perdesi (Slurry Trench)

Geçirimsizlik perdesi, ayrı ayrı inşa edilen birincil ve ikincil ano sistemiyle oluşturulur. Bu yapılar, genellikle regülatör ve baraj gibi su tutma yapılarında gövde altı su sızıntılarını önlemek veya bu yapıların gövde kazılarının kuru şartlarda yapılmasına imkan tanımak amacıyla inşa edilirler.

Deep Soil Mixing

Deep Soil Mixing yönteminin önemli avantajlarından biri, su/çimento enjeksiyonu kullanılarak yapılan diğer iyileştirme yöntemlerine göre, basınç yardımı yerine mekanik olarak kolon oluşturulmasıdır. Böylece homojen olmayan zemin profillerinde dahi sabit bir çapta kolon elde edilebilir.

Fore Kazık

Fore kazık; literatürde zeminde kazı veya sondaj ile açılan kuyuların donatısız veya donatılı olarak betonla doldurulması ile oluşturulan kazık olarak tanımlanmıştır. Proje, zemin ve yer altı suyu şartlarına göre; aralıklı, teğet ve kesişen formlarda imal edilebilirler.

Mini Kazık

Yapımı ve çalışma prensibi fore kazıklara benzerlik gösteren, fakat fore kazıklara göre daha düşük çaplarda (20cm – 30cm) imal edilen düşey yapısal destek elemanları mini kazık olarak adlandırırlır. Fore kazık imalatının maliyetli olabileceği sığ kazı derinliklerinde veya sağlam kayalarda yapılacak kazılarda tercih edilebilir.

Öngermeli Zemin Ankrajı

Öngermeli zemin ankrajları, iksa sistemini, kazı çukuru dışındaki sağlam zemin tabaksından aldıkları kuvvetle tutarak yatay yönde destek olan elemanlar yapı elemanlarıdır. Zemin ankrajları kalıcı veya geçici olarak imal edilebilirler.