Son yıllarda zayıf zeminin iyileştirmesinde yaygın olarak kullanılan Deep Soil Mixing (zemin karıştırma) yönteminde, tek veya çift karıştırma ekipmanı kullanılarak belli bir oranda su/çimento enjeksiyonu basınçla zemine verilirken, aynı anda zeminin mekanik olarak karıştırılmasıyla zemin karıştırma kolonları oluşturulur. Karıştırıcı bıçakların üzerinde bulunan nozul uçlar ile zemine bir yandan enjeksiyon verilirken bir yandan da karıştırıcı bıçaklar ile zemin karıştırılarak istenilen derinliğe kadar inilir. Karıştırma işlemi; enjeksiyon verilerek devam ederken istenilen derinliğe ulaşılmasından sonra kolon boyunca homojen karışım elde edilmesi amacı ile zemin tipine göre gerekli sayıda tam boy devridaim yapılarak tamamlanır. Yönteminin önemli avantajlarından biri, su/çimento enjeksiyonu kullanılarak yapılan diğer iyileştirme yöntemlerine göre, basınç yardımı yerine mekanik olarak kolon oluşturulmasıdır. Böylece Deep Soil Mixing yöntemi kullanılarak homojen olmayan zemin profillerinde dahi sabit bir çapta kolon elde edilebilir. Mekanik olarak karıştırılabilen ve buna engel olmayacak sıkılığa sahip olan hemen hemen tüm zemin tiplerinde uygulanabilir.