Diyafram duvar; zeminde açılan hendeğe inşa edilmiş donatılı veya donatısız yerinde dökme beton duvarlardır. Diyafram duvarlar özellikle yer altı su seviyesi altında yapılan kazılarda su geçirimsizliği sağladığı için tercih edilen bu sistem olmakla beraber kuru ortamlarda da kullanılmaktadır.

Diyafram duvarlar hemen hemen her zeminde uygulanabilmektedir. Diğer foraj teknikleri ile delinemeyecek kadar sert kayalar frezeli sistem sayesinde rahatlıkla delinebilmektedir. Diyafram duvarlar konsol çalıştırılabildikleri gibi yanal yönde destekli olarak da çalıştırılabilirler. Ayrıca, inşa edilecek yapının bodrum perdesi olarak projelendirilebilir ve yukardan aşağı (top-down) kazı tekniğinde kullanılabilirler. Düşey destek elemanı olarak oldukça pozitif yanları bulunan diyafram duvarların imalatı için tecrübeli teknik ekip, özel makine ve ekipmanlar gerekmektedir. Diyafram duvar imalatı için; hendek kazısını yapacak freze veya mekanik grep, donatı yerleşimi ve diğer ihtiyaçlar için kapasitesi yaklaşık 100 ton olan vinç veya vinçler, bentonit süspansiyonun hazırlandığı mikserler, bentonit pompası, bentonit ve su siloları ve hendek kazısı esnasında kullanılan bentonite karışan kum ve benzeri malzemelerin bentonit süspansiyonundan ayrıştırıldığı disender ünitesi gibi ekipmanlar gerekmektedir.