İmalat ve yapım yöntemi diyafram duvar ile benzerlik gösteren geçirimsizlik perdesi (slurry trench); zeminde bentonit çamuru desteği ile açılan hendeğin özel olarak hazırlanmış plastik beton ile geri doldurulması yöntemiyle oluşturulur. Geçirimsizlik perdesi, ayrı ayrı inşa edilen birincil ve ikincil ano sistemiyle oluşturulur. Bu yapılar, genellikle regülatör ve baraj gibi su tutma yapılarında gövde altı su sızıntılarını önlemek veya bu yapıların gövde kazılarının kuru şartlarda yapılmasına imkan tanımak amacıyla inşa edilirler.