Özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu şehir merkezlerinde, inşası yapılacak yapıların şevli kazıya imkân vermeyecek şekilde arazi sınırlarına dayanması sebebiyle, bodrum katların ve temelin inşa edilebilmesi için açılan kazı çukurlarının geçici ve/veya kalıcı iksa sistemleriyle desteklenmesi gerekmektedir. İksa sistemi; diyafram duvar, fore kazık, mini kazık, ankraj vb yapı elemanları kullanılarak gerek çevre yapıları ve üçüncü şahısları, gerekse inşaatta çalışan ekipleri koruma amacıyla yapılan, çoğunlukla geçici fonksiyonlu kazı çukuru destek sistemidir.