Yapı inşaları sırasında yumuşak veya gevşek zeminlerde stabilite (taşıma gücü) ve deformasyon problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu tür zeminlerde zemin iyileştirmesi yapılmaması durumunda yüksek deformasyonlar oluşması, kayma veya göçmelerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Gevşek kum zeminlerde taşıma gücünü artırmak ve sıvılaşma potansiyelini azaltmak için, yumuşak kil zeminlerde ise genelde taşıma gücünü artırmak, konsolidasyon oturmalarını azaltmak veya sınırlandırmak için zemin iyileştirmesi ve derin temel uygulamaları yapılmaktadır.